Πολιτική απορρήτου 

1. Εισαγωγή 

Αυτή η πολιτική απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Ørsted επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Αναφερόμαστε επίσης στην άλλη πολιτική απορρήτου μας στους ιστότοπούς μας (orsted.dk και orsted.com). Αυτές οι πολιτικές απορρήτου ισχύουν για τους επιχειρηματικούς πελάτες, τους προμηθευτές, τους μετόχους και τους αιτούντες εργασία. 


2. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων 

Η νομική οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αναφέρεται στις επιμέρους δραστηριότητες επεξεργασίας στην ενότητα 3. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων παρατίθενται παρακάτω: 


Ørsted Services A/S
Αρ. καταχώρισης εταιρείας (CVR). 27446485 
Kraftværksvej 53 
DK-7000 Fredericia, Δανία 

Tel. +45 99 55 11 11 
info@orsted.com 


3. Δραστηριότητες επεξεργασίας 

Στον παρακάτω πίνακα, περιγράφουμε πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σας συνιστούμε να μην μας στέλνετε ή να μας ενημερώνετε για τον εθνικό σας αριθμό ταυτοποίησης ή οποιαδήποτε ευαίσθητη πληροφορία όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας και τις δυνατότητές του. 

4. Υποχρεωτικές πληροφορίες 

Οι πληροφορίες που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικές. Εάν δεν παρέχετε αυτά τα δεδομένα, δεν μπορούμε: 

 • Να αναγνωρίσουμε σωστά τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τις εγγραφές σας και να τα διαγράψουμε σύμφωνα με την πολιτική διατήρησης και
 • Να καταβάλουμε την αμοιβή σύμφωνα με τη σύμβαση άδειας χρήσης 

5. Παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων 

Ανάλογα με τις περιστάσεις, η Ørsted μπορεί να μοιραστεί τα δεδομένα σας με: 

 • Προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων προμηθευτών πληροφορικής, υποστήριξης, προμηθευτών αγαθών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τους οποίους συνεργαζόμαστε προκειμένου να βοηθήσουν την Ørsted 
 • Οντότητες Ομίλου Ørsted – δείτε τη λίστα εδώ 
 • Δημόσιες αρχές 
 • Συνέταιροι
 • Παράγοντες στον ενεργειακό τομέα (εταιρείες διανομής, Energinet.dk, δημόσιες αρχές και προμηθευτές ενέργειας) 

6. Μεταφορά σε τρίτες χώρες 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ. Τέτοιες μεταφορές σε τρίτες χώρες θα γίνονται με την ακόλουθη νομική βάση

 • Οι χώρες κρίθηκαν από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων (οι λεγόμενες ασφαλείς τρίτες χώρες).
 • Εάν οι χώρες δεν έχουν θεωρηθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η Ørsted θα παρέχει τις κατάλληλες διασφαλίσεις για τη διαβίβαση μέσω τυπικών συμβατικών ρητρών, όπως δημοσιεύονται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες. Μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο αυτής της σύμβασης επικοινωνώντας μαζί μας στο info@orsted.com

7. Τα δικαιώματά σας 

Όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

 • Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. 
 • Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Συγκεκριμένα, έχετε άνευ όρων δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για χρήση για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. 
 • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. 
 • Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει μόνοι σας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή (φορητότητα δεδομένων).
 • Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή (στη Δανία: Δανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων ) 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας, βλ. ενότητα 8. Αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να υπόκεινται σε όρους ή περιορισμούς. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην έχετε το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων στην εν λόγω περίπτωση. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις ειδικές συνθήκες σε σχέση με τις δραστηριότητες επεξεργασίας. 

Εάν έχετε ζητήσει να λαμβάνετε πληροφορίες από την Ørsted, όπως ενημερωτικά δελτία, και δεν επιθυμείτε πλέον να τις λαμβάνετε, μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή μέσω του email που λαμβάνετε ή καλώντας μας. 

 

8. Επικοινωνήστε με την Ørsted σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Ørsted σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από μέρους μας, γράψτε στο info@orsted.com ή καλέστε μας στο +45 99 55 11 11. 

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας, μπορείτε πάντα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων σας. 

Στη Δανία, η ρυθμιστική αρχή είναι η Δανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων. 

Τηλ.: +45 33 19 32 00 
Διεύθυνση email: info@orsted.com  
Ιστοσελίδα: datatilsynet.dk
  

9. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας 

Αυτή η πολιτική απορρήτου αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Θα πρέπει να ενημερώνουμε και να τροποποιούμε αυτήν την πολιτική σε συνεχή βάση και, ως εκ τούτου, διατηρούμε το δικαίωμα να την ενημερώσουμε και να την τροποποιήσουμε. Σε περίπτωση σημαντικής τροποποίησης, θα σας ειδοποιήσουμε στο orsted.au ή θα στείλουμε ένα email, εάν το κρίνουμε απαραίτητο. 

Αυτή η πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά: Δεκέμβριος 2022.